jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Hulpwerkwoorden 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Ik heb gegeten.

2: Hij is gegaan.

3: Wij wilden gaan.

4: Ik ben geknipt.

5: De dokter had haar onderzocht.

6: Ik ben juf geworden.

7: Ik heb erg veel thee gedronken.

8: Ik heb haar opgehaald.

9: Piet is naar de stad geweest.

10: Samen zijn we in het park geweest.

Uitleg over: Hulpwerkwoord (verbum auxiliare)
volgende oefening:
Hulpwerkwoorden 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.