jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Bezittelijk voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: mijn kamer

2: jouw huis

3: uw tuin

4: zijn fiets

5: onze trouwdag

6: jullie schuur

7: de mijne

8: de uwe

9: het zijne

10: de onze

11: het hunne





Uitleg over: Bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen)
volgende oefening:
Bezittelijk voornaamwoord 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.