jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Aanwijzend voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: die jongen

2: dat meisje

3: deze leerling

4: die leraar

5: dit blad

6: die leuke meid

7: dat leuke boek

8: die lastige test

9: deze leuke foto

10: dat prachtige verhaal

Uitleg over: Aanwijzend voornaamwoord (demonstratief pronomen)
volgende oefening:
Aanwijzend voornaamwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.