jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Aanw.vnw en Betr.vnw 1

Score

0%


Ga met je muis over de groene woorden en kies de juiste woordsoort uit het lijstje.

1:
 • Die
 • jongen
 • heet
 • Luuk.
2:
 • De
 • jongen
 • die
 • Jeroen
 • heet,
 • zit
 • achter
 • Luuk.
3:
 • Dat
 • meisje
 • dat
 • bijna
 • vooraan
 • in
 • de
 • klas
 • zit,
 • heet
 • Merel.
4:
 • Dat
 • is
 • de
 • test
 • die
 • ik
 • lastig
 • vind.
5:
 • Deze
 • test
 • is
 • juist
 • helemaal
 • niet
 • moeilijk.
volgende oefening:
Aanw.vnw en Betr.vnw 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.