jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding

Welkom bij het onderdeel zinsontleding. Grammatica bestaat uit taalkundig ontleden en redekundig ontleden. Redekundig ontleden is een andere benaming voor zinsontleding of zinsdeelbenoeming. Bij dit onderdeel van de grammatica ga je per zin kijken. De volgorde waarin je ontleedt is erg belangrijk, daarom moet je ook per onderdeel apart nakijken. Als er dan iets mis gaat, dan weet je dat meteen. Natuurlijk kun je ook hier bij alle onderdelen uitleg vinden.

Veel succes en hopelijk ook veel plezier met het oefenen van redekundig ontleden!

Groetjes van Juf Melis


Volgende oefening

  • oefening naam