jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix KWW 13

Deze opdracht over het zelfstandig werkwoord, het hulpwerkwoord en het koppelwerkwoord is wat moeilijker dan de vorige opdrachten. Let goed op, in de zinnen zijn niet alle werkwoorden gekleurd. 

Het is belangrijk dat je zowel de regels van het zelfstandig werkwoord als de regels van het koppelwerkwoord en de regels van het hulpwerkwoord goed kent om deze opdracht te kunnen maken. In de onderstaande zinnen vraag ik niet alle werkwoorden. Let dus heel goed op of er nog meer werkwoorden in staan!

Ga met je muis over de groene woorden en kies tussen koppelwerkwoord, hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam