jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: Woordsoortenmix KWW 10

In deze oefening van taalkundig ontleden (woordsoorten benoemen) kun je kiezen tussen het zelfstandig werkwoord, het hulpwerkwoord en het koppelwerkwoord.

Het is belangrijk dat je zowel de regels van het zelfstandig werkwoord als de regels van het koppelwerkwoord en de regels van het hulpwerkwoord goed kent om deze opdracht te kunnen maken. 

Ga met je muis over de groene woorden en kies tussen koppelwerkwoord, zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam