jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix ZWW en HWW 4

In deze oefening van taalkundig ontleden (woordsoorten benoemen) kun je kiezen uit het zelfstandig naamwoord en het hulpwerkwoord.

Lees de uitleg over het zelfstandig werkwoord en lees de uitleg over het hulpwerkwoord

Ga met je muis over de groene woorden en kies tussen zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam