jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: woordsoortenmix BNW 10

In deze oefening van taalkundig ontleden (woordsoorten benoemen) kun je kiezen uit lidwoordzelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord

Als deze opdracht te makkelijk is, kun je alvast de opdrachten bij woordsoortenmix voorzetsel maken. 

Ga met je muis over de groene woorden en kies de juiste woordsoort uit het lijstje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam