jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: lidwoord 4

Score

0%


Klik op de lidwoorden, er kunnen ook meerdere lidwoorden in een zin staan. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen. Lees eventueel de uitleg over het lidwoord (artikel). 

1: De lidwoorden zijn niet lastig om te benoemen.

2: Er zijn namelijk maar drie lidwoorden: de, het en een.

3: De leerlingen moeten de lidwoorden wel uit het hoofd leren.

4: Soms is er een leerling die de lidwoorden verwart met de voorzetsels.

5: Een voorzetsel is iets heel anders dan een lidwoord.

6: Er zijn ook veel meer voorzetsels dan lidwoorden, maar ze behoren allebei tot de woordsoorten.

7: Sommige leerlingen houden ervan om de lidwoorden te leren.

8: Er zijn ook leerlingen die liever op een spelcomputer spelen.

9: Er kunnen trouwens heel veel lidwoorden in een zin staan.

10: In een zin kan een lidwoord ook meerdere keren staan.

Uitleg over: Lidwoord (artikel)
vorige oefening:
lidwoord 3
volgende oefening:
lidwoord 5

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.