jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Aanw.vnw en Betr.vnw 2

Score

0%


Ga met je muis over de groene woorden en kies de juiste woordsoort uit het lijstje.

1:
 • Gisteren
 • had
 • hij
 • de
 • test
 • die
 • hij
 • moeilijk
 • vond
 • al
 • gemaakt.
2:
 • De
 • pen
 • die
 • ik
 • had
 • meegenomen
 • bracht
 • geluk.
3:
 • Arvien,
 • wil
 • jij
 • dat
 • blaadje
 • even
 • aangeven?
4:
 • Ik
 • bedoel
 • het
 • blaadje
 • dat
 • onder
 • je
 • stoel
 • ligt.
5:
 • Simone
 • is
 • dat
 • meisje
 • dat
 • naast
 • Melanie
 • zit.
vorige oefening:
Aanw.vnw en Betr.vnw 1

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.