jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt meervoud 2

Score

0%


1: De bloemetjes (bloeien) in de lente.

2: De chauffeurs (laden) de vrachtwagens met de goederen.

3: Er (kantelen) gisteren heel veel boten door de storm.

4: De advocaten van die bekende crimineel (pleiten) vrijspraak voor hun cliënt.

5: Die twee meisjes (praten) vorige les de hele tijd tijdens de uitleg.

6: Alle kinderen met de griep (herstellen) vorige week erg snel.

7: De inbrekers (verstoppen) zich in een portiek.

8: De positieve berichten tijdens de vorige rapportvergadering (verrassen) mij.

9: We (missen) de laatste trein, daarom waren we bij tante Annie blijven slapen.

10: We (missen) onze vriendin, daarom waren we op bezoek geweest.

Uitleg over: pv verleden tijd
vorige oefening:
pv vt meervoud 1

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.