jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord herkennen 5

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin het woord aan dat een voltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: beredeneren, beredeneer, beredeneerd, beredeneert

2: vereer, rijdt, gefietst, slenteren

3: computeren, verwijzen, bedenk, gezien

4: whatsapp, bepaalt, verveelt, bepaald

5: benaderen, benaderde, benaderd, benader

6: raken, gewassen, bedelen, breek

7: gebakken, drinken, eten, spugen

8: rillen, trillen, drillen, gegild

9: kraaien, kirren, vaar, gevierd

10: volgen, vloggen, ontbeten, vliegen

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
voltooid deelwoord herkennen 4
volgende oefening:
voltooid deelwoord herkennen 6

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.