jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv tt enkelvoud 1

Score

0%


1: Ik (lopen) naar de keuken.

2: Piet (gaan) morgen naar de markt.

3: Samen met Mark (gaan) ik morgen naar het festival.

4: Mohammed (worden) volgende week 13 jaar.

5: Ik (worden) later juf.

6: Om 11 uur (willen) ik naar de verjaardag van Bas gaan.

7: (Willen) jij later kapper worden?

8: (Worden) jij later automonteur?

9: Soms (rennen) ik heel hard naar de trein.

10: De auto (moeten) morgen wel starten.

Uitleg over: pv tegenwoordige tijd
volgende oefening:
pv tt enkelvoud 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.