jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: voltooid deelwoord herkennen 4

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin het woord aan dat een voltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: ruik, geroken, rookt, ruiken

2: poetsen, gepoetst, poetste, pets

3: koken, kookte, kookten, gekookt

4: gebloed, bloedt, bloedde, bloed

5: bloeien, gebloeid, bloeit, bloeide

6: aankleden, kleedde aan, kleed aan, aangekleed

7: stamp, stampt, stampen, gestampt

8: zijn, geweest, is, ben

9: gaan, ga, gaat, gegaan

10: blijven, bleef, bleven, gebleven

Uitleg over: voltooid deelwoord
vorige oefening:
voltooid deelwoord herkennen 3
volgende oefening:
voltooid deelwoord herkennen 5

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.