jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt splitsbaar werkwoord 2

Score

0%


 Vul de juiste vorm van het splitsbaar werkwoord in (soms worden deze werkwoorden scheidbare werkwoorden genoemd).

1: Morris (opbergen) zijn lego altijd goed .

2: (Uitpakken) hij zijn cadeau direct ?

3: Al de leugens (opbiechten) hij .

4: Helaas (uitvallen) de les Nederlands .

5: Ze (aanstellen) zich erg .

vorige oefening:
pv vt splitsbaar werkwoord 1
volgende oefening:
pv vt splitsbaar werkwoord 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.