jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv tt splitsbaar werkwoord 2

Score

0%


 Vul de juiste vorm van het splitsbaar werkwoord in (soms worden deze werkwoorden scheidbare werkwoorden genoemd).

1: Ik (optellen) de getallen .

2: De leerling (invoegen) de auto precies .

3: Ze (uitvoegen) de auto ook weer .

4: De instructeur (aanrijden) een egeltje .

5: Wij (opblazen) de ballonnen .

vorige oefening:
pv tt splitsbaar werkwoord 1
volgende oefening:
pv tt splitsbaar werkwoord 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.