jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: stam herkennen 2

Score

0%


Hier staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per regel het woord aan dat de stam zou kunnen zijn. 

1: bellen, telefoneren, signaleer, beredeneert

2: vereer, rijdt, fietsen, slenteren

3: computeren, verwijzen, bedenk, bezien

4: whatsapp, vervelen, bepalen, benaderen

5: rennen, zien, sla, bedanken

6: raken, wassen, bedelen, breek

7: bak, drinken, eten, spugen

8: beledigen, verdwijn, bestaan, bedenken

9: rillen, trillen, drillen, gil

10: kraaien, kirren, vier, varen

vorige oefening:
stam herkennen 1
volgende oefening:
stam herkennen 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.