jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Vanaf nu is de jufmelis.nl zinsontleden app voor iPhone en iPad beschikbaar in de AppStore! Klik hier voor de app!

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2014. Alle rechten voorbehouden.