jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv vt door elkaar 1

Score

0%


1: Vorige week (zijn) ik in de stad.

2: Ik (besteden) geen aandacht aan de vele geïrriteerde mensen.

3: Alle leerlingen (zwaaien) naar die jongens.

4: Iedereen (besteden) aandacht aan ze.

5: Gelukkig (rennen) wij heel hard toen wij bijna te laat waren.

6: Sander (rennen) vorige week ook erg hard.

7: De moeder (verwennen) de kinderen te veel.

8: De kinderen (maken) heel lieve knutselwerken voor hun moeder.

9: De politie (vermoeden) dat er sprake was van misdrijf.

10: Niemand (willen) nog met hem mee naar het spookhuis.

Uitleg over: pv verleden tijd
volgende oefening:
pv vt door elkaar 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.