jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 1

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'worden' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (worden, tt) juf.

2: Hij (worden, tt) agent.

3: Emin (worden, tt) een geweldige advocaat.

4: Hans en Rob (worden, tt) computerprogrammeur.

5: Jasmijn en Nadine (worden, tt) docent.

6: Ik (worden, vt) juf.

7: Hij (worden, vt) docent.

8: Dirk en Stefan (worden, vt) beroemde voetballers.

9: Francine is illustrator (worden).

10: Josje en Liza zijn docent (worden).

volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.