jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

werkwoordspelling: gebiedende wijs 2

Score

0%


1: (stoppen)!

2: (eten) met je mond dicht!

3: (gaan) naar je kamer!

4: (zetten) je muziek zachter!

5: (gaan) weg!

6: (zitten)!

7: (geven) antwoord!

8: (geven) poot!

9: (doorlopen) !

10: (rennen) voor je leven!

vorige oefening:
gebiedende wijs 1
volgende oefening:
gebiedende wijs 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm TT en VT

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.