jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

jufmelis.nl - linkboom

Welkom!

Ik ben Juf Melis en hier kun jij je Nederlands verbeteren. Start direct met oefenen.

Het plustraject

Wil jij les van juf Melis, dan is het plustraject iets voor jou.

Uitdrukkingen

Kom je de uitdrukkingen oefenen?

Kom je de werkwoordspelling oefenen?

Wil je grammaticaspelletjes bestellen met korting? Bestel ze nu via: grammaticaspelletjes.nl
Wil je aan de slag met de vaste voorzetsels? Er staan weer nieuwe oefeningen online over vaste voorzetsels.
Wanneer is 'op' wel een voorzetsel en wanneer niet. Oefen met het herkennen van voorzetsels en lees de uitleg over voorzetsels
Er staan nog meer oefeningen over de samenstellingen online. Je kunt nu de flitsoefeningen over de samenstellingen maken.
Je kunt een abonnement afsluiten op jufmelis.nl voor een school, een klas of één persoon. Lees alles over een abonnement voor meerdere klassen: een schoolabonnement of mail naar: juf@jufmelis.nl.

Vakantieadres en vakantie-uitstapje, wanneer gebruik je nu een streepje bij een samenstelling? 

Lees er alles over in de uitleg over de samenstellingen met koppelteken, maak ook meteen alle oefeningen over streepjes in samenstellingen.

Volgende oefening

  • oefening naam