jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

jufmelis.nl - linkboom

Welkom!

Ik ben Juf Melis en hier kun jij je Nederlands verbeteren. Start direct met oefenen.

Leesvaardigheid

Snap jij alle vragen bij de teksten? Leer de woorden in de vragen!

garage, college, budget, percentage, bagage

Kom je deze woorden oefenen?

Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

Het is handig om te weten of een bijvoeglijk naamwoord een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord is.

Bijna alle stoffelijke bijvoeglijk naamwoorden schrijf je namelijk met -en aan het eind.

  • het gouden horloge
  • het zilveren bestek

In deze opdrachten ga je oefenen met het herkennen van de stoffelijke bijvoeglijk naamwoorden. 

Start vandaag met het verbeteren van je Nederlands!

Wil jij je spelling en grammatica verbeteren? Start vandaag nog voor 15 euro per jaar. 

  • wij verhuizen - ik verhuis
  • wij lezen - ik lees

Maak alle oefeningen over van z naar s. Maak alle oefeningen!

moeilijke woorden

Héél veel nieuwe oefeningen. Ze gaan allemaal over moeilijke woorden met 1 of 2 medeklinkers in het midden. 

Maak jij ze allemaal?

au of ou?

Woorden met au of ou zijn soms lastig te onthouden. Gelukkig staan er heel veel oefeningen online. Maak ze allemaal! 

au of ou?

Er staan nieuwe oefeningen online over ou en au

Maak ze allemaal!

woorden met de y

Oefen de woorden met de y!

Tegenwoordige tijd of verleden tijd?

Nieuwe oefeningen!

In welke tijd staat de zin?


Bijwoord of bijvoeglijk naamwoord

Wat is het verschil tussen een bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord? 

Kom oefenen!

Dubbele punten

Nieuw: oefen nu de dubbele punt!

Grammaticaspelletjes!

Super veel korting op de grammaticaspelletjes. Koop de klassenset en doe de spelletjes met de hele klas. 

Tegenstellingen

Kom jij de tegenstellingen oefenen? Er staan vijftig nieuwe oefeningen online!

Het plustraject

Wil jij les van juf Melis, dan is het plustraject iets voor jou.

Uitdrukkingen

Kom je de uitdrukkingen oefenen?

Kom je de werkwoordspelling oefenen?

Wil je grammaticaspelletjes bestellen met korting? Bestel ze nu via: grammaticaspelletjes.nl
Wil je aan de slag met de vaste voorzetsels? Er staan weer nieuwe oefeningen online over vaste voorzetsels.
Wanneer is 'op' wel een voorzetsel en wanneer niet. Oefen met het herkennen van voorzetsels en lees de uitleg over voorzetsels
Er staan nog meer oefeningen over de samenstellingen online. Je kunt nu de flitsoefeningen over de samenstellingen maken.
Je kunt een abonnement afsluiten op jufmelis.nl voor een school, een klas of één persoon. Lees alles over een abonnement voor meerdere klassen: een schoolabonnement of mail naar: juf@jufmelis.nl.

Vakantieadres en vakantie-uitstapje, wanneer gebruik je nu een streepje bij een samenstelling? 

Lees er alles over in de uitleg over de samenstellingen met koppelteken, maak ook meteen alle oefeningen over streepjes in samenstellingen.

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam