jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Tekst van het Wilhelmus

Uitleg

Een volkslied is een lied dat een land symbolisch vertegenwoordigt. In Nederland is het 'Wilhelmus van Nassouwe' het officiële volkslied sinds 1932. Het Wilhelmus komt waarschijnlijk uit 1572 en het is waarschijnlijk gemaakt door Marnix van Sint Aldegonde (dat was de secretaris van Willem van Oranje). Het Wilhelmus heeft 15 coupletten en de beginletters van de vijftien coupletten vormen de naam Willem van Nassov.


Het Wilhelmus is inmiddels al zo oud dat de taal is aangepast. Hier staat het eerste couplet zoals we dat nu kennen en daaronder staat het eerste couplet in de originele versie. De taal is inmiddels erg veel veranderd in vergelijking met de originele versie, maar ook in vergelijking met de versie van nu.

Tekst Wilhelmus eerste couplet

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.


Originele tekst Wilhelmus, eerste couplet

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van Duytschen Bloedt,

Den Vaderland ghetrouwe

Blijf ick tot inden doet;

Een Prince van Orangien

Ben ick vry onverveert.

Den Coninck van Hispangien

Heb ick altijt gheeert.


Meer informatie over het Wilhelmus en de hele tekst zijn hier te vinden. Op de website staan opdrachten om de rijmwoorden in het Wilhelmus op de juiste plek te slepen, om zo kennis te maken met het volkslied.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Volgende oefening

  • oefening naam