jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Verkleinwoorden basisregels

Uitleg

Verkleinwoorden zijn volgens de taalkunde: zelfstandig naamwoorden (of soms bijwoorden) waarmee de kleine vorm wordt bedoeld. In de Nederlandse taal worden erg vaak verkleinwoorden gebruikt. Moedertaalsprekers weten vaak vanzelf welke vorm ze moeten gebruiken, voor NT2’ers (mensen met Nederlands als tweede taal) is dit veel lastiger.


Bij een verkleinwoordje wordt het lidwoordje ‘het’ gebruikt. Voorbeeldjes:


 • de boom - het boompje
 • de kat - het katje
 • het huis - het huisje


Meestal -je

De meeste verkleinwoorden krijgen -je achter het zelfstandig naamwoord.


 • de hand - het handje
 • de rups - het rupsje
 • de lamp - het lampje


Vaak -tje

Sommige verkleinwoorden krijgen -tje achter het zelfstandig naamwoord.  Als de laatste letter van het zelfstandig naamwoord op een van de volgende letters eindigt, dan eindigt het verkleinwoord meestal op -tje: -l, -n, -w, -r, -e, -a, -o, -u.


 • de kameel - het kameeltje
 • de maan - het maantje
 • de vrouw - het vrouwtje
 • het haar - het haartje
 • de dame - het dametje

Let op: als de laatste letter van het zelfstandig naamwoord eindigt op -a, -o of-u, dan verdubbelt wel de klinker wel.


 • de opa - het opaatje
 • de jojo - het jojootje
 • de paraplu - het parapluutje


Vaak -pje

De zelfstandig naamwoorden die eindigen op -m, krijgen meestal -pje bij het verkleinwoord.


 • het raam - het raampje


Lastige verkleinwoorden op -etje

Sommige verkleinwoorden zijn toch heel anders, zij eindigen op -etje. Vaak zijn dat zelfstandig naamwoorden met een korte klinker.


 • de bon - het bonnetje
 • de man - het mannetje
 • de ring - het ringetje
 • de bal - het balletje


Lastige verkleinwoorden

Sommige verkleinwoorden krijgen juist een verdubbeling van de klinker of zijn helemaal anders. Zie hier onder:


 • het blad - het blaadje
 • het gat - het gaatje

 • het schip - het scheepje
 • de jongen - het jongetje

Hierboven staan de basisregels voor de verkleinwoorden, de rest van de regels voor de verkleinwoorden vind je hier. Je kunt ook alvast verkleinwoorden gaan oefenen.
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.