jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Hoe werkt het?


Op jufmelis.nl staat korte en duidelijke uitleg over bijna alle onderwerpen van de Nederlandse taal. Om je taal te verbeteren is het belangrijk om te oefenen en op jufmelis.nl staan dan ook heel erg veel oefeningen. De site is onderverdeeld in: werkwoordspelling, spelling, woordenschat, zinsdeelbenoeming, woordsoortbenoeming en onder extra staan allerlei andere onderwerpen die met de Nederlandse grammatica of met leesvaardigheid te maken hebben.


Wil je op jufmelis.nl je taal verbeteren? Wil je direct aan de slag om je spelling en grammatica te verbeteren? Sluit dan het abonnement af en start direct!

 

Abonnementen

Er zijn drie verschillende soorten abonnementen. Lees de uitleg van de verschillende abonnementen en kies het abonnement dat bij je past. Zodra je kiest voor een abonnement, krijg je toegang tot alle oefeningen en worden al je scores opgeslagen. Ook kun je precies zien wat je gedaan hebt, wat je scores zijn en wat wel en wat nog niet goed gaat.

Een abonnement is altijd een jaarabonnement. Na één jaar loopt het abonnement automatisch af, je zit dus nergens aan vast. 


Persoonlijk abonnement

Als je kiest voor een persoonlijk abonnement, dan krijg je voor één persoon een jaar lang gratis toegang tot al het materiaal. Het abonnement loopt vanzelf af, dus je zit nergens aan vast. Lees meer over het persoonlijk abonnement.


RT-abonnement

Als je kiest voor een RT-abonnement, dan krijg je toegang voor tien leerlingen of cursisten. Natuurlijk zit je nergens aan vast en stopt een abonnement na een jaar. De remedial teacher of docent kan dan ook huiswerk opgeven en alle gegevens en scores van de leerlingen of cursisten bekijken. Ook kunnen alle fouten worden bekeken in het foutenoverzicht. Lees meer over het RT-abonnement.


Klasabonnement

Als je kiest voor een klasabonnement, dan krijg je toegang voor een volledige klas voor een jaar. Ook dit abonnement stopt automatisch na een jaar. Als docent kun je huiswerk opgeven, alle gegevens van de leerlingen zien en alle scores bekijken. Ook kunnen alle fouten worden bekeken in het foutoverzicht. Lees meer over het klasabonnement.


Schoolabonnement

Je kunt ook kiezen voor een schoolabonnement, vanaf 70 leerlingen kan er per leerling worden betaald in plaats van per klas. Voor een schoolabonnement op maat, kun je contact opnemen via juf@jufmelis.nl.

 

Hoe werkt het?

Als je kiest voor een abonnement dan wijst het zich allemaal vanzelf, je bestelt het abonnement via de bestelknop op de startpagina. Je kiest je eigen wachtwoord en je logt in met je e-mailadres en dat wachtwoord. Zodra de betaling binnen is, kun je inloggen en kun je starten! Bij de klasabonnementen en de RT-abonnementen, kunnen de leerlingen zich aanmelden met de prepaidcode die je bij ‘mijn gegevens’ ziet staan.

 

Heb je nog vragen over de abonnementen of andere vragen? Mail dan naar juf@jufmelis.nl.

  


Volgende oefening

  • oefening naam