jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Hoe werkt het?Abonnement aanmaken:

In dit eerste scherm kun je kiezen uit drie opties.

aanmelden

Inloggen:

Als je een abonnement hebt, kun je de volgende keer heel eenvoudig inloggen.

inloggen

Klasabonnement:

Als docent kun je per klas zien wat alle leerlingen hebben gedaan.

inloggen

Rapport:

In je eigen rapport kun je precies zien wat je al gedaan hebt.

inloggen
inloggen


Video:

Hier kun je zien hoe je als docent een abonnement aanmaakt.Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.