jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Alle werkwoordstijden

In de Nederlandse taal hebben we acht verschillende werkwoordstijden. Ik heb van alle werkwoordstijden twee voorbeeldzinnen gemaakt.

Bij een deel van de werkwoordstijden heb ik oefeningen gemaakt.


 • o.t.t.: onvoltooid tegenwoordige tijd
  • Ik eet een appel.
  • Ik ga naar de stad.
 • o.v.t.: onvoltooid verleden tijd
  • Ik at een appel.
  • Ik ging naar de stad.
 • v.t.t.: voltooid tegenwoordige tijd
  • Ik heb een appel gegeten.
  • Ik ben naar de stad gegaan.
 • v.v.t.: voltooid verleden tijd
  • Ik had een appel gegeten.
  • Ik was naar de stad gegaan.
 • o.t.t.t.: onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd
  • Ik zal een appel eten.
  • Ik zal naar de stad gaan.
 • v.t.t.t.: voltooid tegenwoordige toekomende tijd
  • Ik zal een appel hebben gegeten./ Ik zal een appel gegeten hebben.
  • Ik zal naar de stad zijn gegaan./ Ik zal naar de stad gegaan zijn.
 • o.v.t.t.: onvoltooid verleden toekomende tijd
  • Ik zou een appel eten.
  • Ik zou naar de stad gaan.
 • v.v.t.t.: voltooid verleden toekomende tijd
  • Ik zou een appel hebben gegeten./ Ik zou een appel gegeten hebben.
  • Ik zou naar de stad zijn gegaan./ Ik zou naar de stad gegaan zijn.


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.