jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Gebiedende wijs

Uitleg

De gebiedende wijs wordt ook imperatief genoemd. Zinnen die in de gebiedende wijs staan, zijn vaak een opdracht, gebod of bevel. Er staat dan ook vaak een uitroepteken achter. Als een zin in de gebiedende wijs staat, staat er geen onderwerp in de zin. Het werkwoord staat bij de gebiedende wijs op de eerste plek in de zin. 


 • Ga weg!
 • Stop!
 • Ren voor je leven!

 

In de gebiedende wijs staat geen onderwerp. Het onderwerp is weggelaten. Kijk maar:


 • Ga (jij) weg.
 • Stop (jij).
 • Ren (jij) voor je leven.

 

Werkwoordspelling gebiedende wijs

Bij de gebiedende wijs gebruiken we dezelfde vorm als wanneer 'jij' achter de persoonsvorm staat. Je gebruikt dus alleen de aangepaste stam/ de ik-vorm.

 

 • Raak niets aan!
 • Word gelukkig.
 • Eet lekkere paaseitjes.
 • Ga weg!
 • Zit stil!
 • Pak nog wat koek.

 

Oefen met de spelling van de gebiedende wijs. Je kunt ook oefenen met het herkennen van de gebiedende wijsVoor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Werkwoordspelling samengestelde zinnen

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.