jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Werkwoordspelling verleden tijd

Uitleg

Deze uitleg over de werkwoordspelling gaat over de verleden tijd. Lees eventueel eerst de uitleg werkwoordspelling tegenwoordige tijd


Als je een persoonsvorm in de verleden tijd schrijft, dan wil je minimaal drie dingen weten:


Persoonsvorm in de verleden tijd

Regelmatige werkwoorden worden ook klankvaste werkwoorden of zwakke werkwoorden genoemd. Als de persoonsvorm van een zwak werkwoord in de verleden tijd staat, dan gebruik je +te(n) of +de(n). 


 • stam+ te (enkelvoud)
 • stam+ ten (meervoud)


 • stam+ de (enkelvoud)
 • stam+ den (meervoud)


Eerst pak je dus de stam (ik-vorm) en daar zet je +te of +de achter. Daarna kijk je of het werkwoord in het meervoud of het enkelvoud staat, bij meervoud zet je er ook nog een 'n' achter. 


rennen

 • ik ren
 • ik rende
 • wij renden


fietsen

 • ik fiets
 • ik fietste
 • wij fietsten't kofschip (x)

Meestal weet je of de verleden tijd met -de(n) of -te(n) wordt geschreven. Als je het niet weet, kun je 't kofschip (x) gebruiken. Andere woorden voor 't kofschip zijn: sexy fokschaap of fokschaapshit.


De regel van 't kofschip (x):

 • Als de laatste letter van de stam wel in 't kofschip staat: +te(n) in de verleden tijd
 • Als de laatste letter van de stam niet in 't kofschip staat: +de(n) in de verleden tijd


werkwoord: fietsen

 • stam: fiets
  • de laatste letter is een 's'
  • de 's' staat wel in 't kofschip, dus een 't', +te(n)
 • dus: fietste(n)


werkwoord: rennen

 • stam: ren 
  • de laatste letter is een 'n'
  • de 'n' staat niet in 't kofschip, dus een 'd', +de(n)
 • dus: rende(n)


Veranderletters

Sommige werkwoorden hebben veranderletters, dat zijn letters die veranderen zoals de 'z' en de 'v'.

 • verven - ik verf
 • verhuizen - ik verhuis

Als er in een werkwoord zo'n veranderletter staat en je gaat de regel van 't kofschip toepassen, dan kijk je naar de oude letter. Je kunt ook het hele werkwoord gebruiken en daar -en afhalen. 


werkwoord: verhuizen

 • verhuizen - ik verhuis
  • de oude letter is een 'z'
  • de 'z' staat niet in 't kofschip, dus een 'd', +de(n)
 • verhuizen-en: verhuiz
  • de laatste letter is een 'z'
  • de 'z' staat niet in 't kofschip, dus een 'd', +de(n)
 • dus: verhuisde(n)


Maak nu de oefeningen van de werkwoordspelling in de verleden tijd. Je kunt ook verder gaan met de uitleg over het voltooid deelwoord.  Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

  Stam (ik-vorm)

  Werkwoordrij

  Persoonsvorm tegenwoordige tijd

  Persoonsvorm verleden tijd

  Persoonsvorm TT en VT

  Voltooid deelwoord

  Persoonsvorm of voltooid deelwoord

  Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

  Vormen van het werkwoord herkennen

  Werkwoordspelling door elkaar

  Werkwoordspelling samengestelde zinnen

  Regelmatige werkwoorden

  Onregelmatige werkwoorden

  Wederkerende werkwoorden

  werkwoorden uit het Engels

  Uitleg:

  Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.