jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Uitleg werkwoordspelling

Het is belangrijk om eerst te bepalen of het werkwoord een pv (persoonsvorm) is. Daarna kijk je of de pv in de tegenwoordige tijd staat of in de verleden tijd.

Verleden tijd

Als de persoonsvorm in de verleden tijd staat dan kan het werkwoord zowel sterk als zwak zijn. De zwakke werkwoorden zijn regelmatig (rennen-rende), de sterke werkwoorden zijn anders dan de regel (lopen-liep). De sterke werkwoorden moet je 'gewoon' onthouden.


Voor de zwakke werkwoorden geldt:

 • stam + te(n)
 • stam + de(n)

Eerst pak je de stam en daar zet je -te of -de achter. Daarna kijk je of het werkwoord in het meervoud of het enkelvoud staat, bij meervoud zet je er een 'n' achter bij enkelvoud niet.

 • werkwoord: rennen
 • stam: ren
  • ik rende
  • wij renden

't kofschip (x)

Meestal weet je of de verleden tijd met -de(n) of -te(n) wordt geschreven. Als je het niet weet kun je 't kofschip (x) gebruiken.


Als de laatste letter van de stam in het 't kofschip staat -> te(n) in de verleden tijd


Als de laatste letter van de stam niet in 't kofschip staat -->de(n) in de verleden tijd


Voorbeeld:

 • werkwoord: rennen
 • stam:ren

de n staat niet in het kofschip

 • dus: rende(n)

Let op:

Sommige werkwoorden hebben letters die veranderen van een z in een s en van een v in een f! Je kijkt dan altijd naar de oude letter, ofwel: je maakt de stam door gewoon -en van het hele werkwoord af te halen.

Voorbeeld:

 • werkwoord: verhuizen
 • stam:verhuiz

de z staat niet in 't kofschip (x)

 • dus: verhuisde


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels