jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Onregelmatige werkwoorden

De meeste werkwoorden zijn regelmatig, die werkwoorden noemen we zwakke werkwoorden. De onregelmatige werkwoorden noemen we sterke werkwoorden.


Dus:Bij werkwoordspelling staan de onregelmatige werkwoorden en de regelmatige werkwoorden door elkaar.


In de oefeningen kun je bijna alle onregelmatige werkwoorden vinden. Soms is een werkwoord zowel regelmatig als onregelmatig, dan is bijvoorbeeld alleen het voltooid deelwoord onregelmatig.Tip: Als je sterke werkwoorden of zwakke werkwoorden moeilijk vindt om te onthouden, dan weet ik een ezelsbruggetje. Iemand die anders durft te zijn, noemen we vaak een sterk persoon. Een onregelmatig werkwoord is anders dan de andere werkwoorden. Een onregelmatig werkwoord is een sterk werkwoord.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.