jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Het zelfstandig naamwoord: ZNW 

Uitleg 


De afkorting van het zelfstandig naamwoord is ZNW of soms ZN en de Latijnse naam is substantief.


Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar je een lidwoord voor kunt zetten. Je gebruikt ze voor: dieren, mensen, dingen, aardrijkskundige namen (plaatsen, rivieren etc.) en voor (eigen)namen, ook al kun je daar soms geen lidwoord voor zetten.


 • de kat
 • de plant
 • de neus
 • Bart
 • Nederland
 • Eindhoven
 • het werk
 • de orchidee
 • de liefdeEen zelfstandig naamwoord heeft bijna altijd een lidwoord, je kunt ze meestal in het meervoud zetten en je kunt er vaak een verkleinwoord van maken. 


 • de stoel - de stoelen
 • de perzik - de perziken
 • het huis - het huisje
 • de vergadering - het vergaderingetje


Namen zijn ook zelfstandige naamwoorden, aardrijkskundige namen, eigennamen maar dus ook namen van bijvoorbeeld bedrijven. Ook gevoelens en abstracte zaken zijn zelfstandige naamwoorden.


 • Waal
 • Groningen
 • Texel
 • Jim
 • Hema
 • verdriet
 • vrede


Oefen hier met het herkennen van het zelfstandig naamwoord. Oefenen ook met de spelling van het meervoud of met de spelling van verkleinwoorden.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam