jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Het hulpwerkwoord: HWW (verbum auxiliare)

Uitleg

In een zin ga je eerst op zoek naar het zelfstandig werkwoord of het koppelwerkwoord , alle andere werkwoorden in de zin zijn de hulpwerkwoorden. Het zijn 'de hulpjes'. De hulpwerkwoorden geven geen handeling aan in de zin. Er kunnen meerdere hulpwerkwoorden in een zin staan, maar er kan ook géén hulpwerkwoord in een zin staan.


Voorbeelden:

  • Ik loop naar de stad. (geen hulpwerkwoord in deze zin)
  • Ik ben naar de stad gelopen.
  • Ik heb gisteren een pizza gegeten.
  • Ik heb altijd al willen vliegen.


Hier kun je de oefeningen maken over hulpwerkwoorden, zelfstandige werkwoorden of koppelwerkwoorden.


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

  • oefening naam