jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Bijwoorden: BW (adverbium)

Bijwoorden:

 • geven een plaats aan: hier, er, daar, rechts, ergens, nergens
 • geven een tijd aan: nu, soms, plotseling, 's morgens, gauw, vanavond, daarna
 • zijn woorden als: wel, toch, ook, nog, immers, niet, misschien
 • zijn vraagwoorden als: waar, wanneer, waarom, waardoor, waarmee en hoe. (Verwar het bijwoord niet met het vragend voornaamwoord)
 • kunnen iets zeggen over:
  • een werkwoord: De scooter rijdt hard.
  • een ander bijwoord: Hij heeft zijn test bijzonder slecht gemaakt.
  • een bijvoeglijk naamwoord: Er liggen erg zieke mensen in een ziekenhuis.


Let op: haal het bijwoord en het bijvoeglijk naamwoord niet door elkaar: een bijvoeglijk naamwoord zegt iets van een zelfstandig naamwoord!


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Volgende oefening

 • oefening naam