jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Het bijvoeglijk naamwoord: BNW 

Uitleg


Het bijvoeglijk naamwoord is een onderdeel van taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming) en heeft de afkorting BNW en soms BN. De Latijnse naam voor het bijvoeglijk naamwoord is adjectief.


Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of kenmerk van het zelfstandig naamwoord aan. Bijvoeglijk naamwoorden staan vaak voor een zelfstandig naamwoord.


Voorbeelden:

  • een moeilijke opdracht
  • de lieve kinderen
  • de zilveren kandelaars
  • de nagekeken opdracht


Oefen met het herkennen van bijvoeglijk naamwoorden en oefen met de spelling van bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook de uitleg bestuderen over de spelling van bijvoeglijk naamwoorden.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Volgende oefening

  • oefening naam