jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Aanwijzend voornaamwoord: aanw. vnw. 

Uitleg

Het aanwijzend voornaamwoord is een onderdeel van taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming). De Latijnse naam voor aanwijzend voornaamwoord is demonstratief pronomen en een mogelijke afkorting is aanw. vnw.


Aanwijzende voornaamwoorden zijn onder andere: deze, die, dit en dat


Een aanwijzend voornaamwoord kan in plaats van het lidwoord staan voor een zelfstandig naamwoord (de leerling, die leerling). Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het zelfstandig naamwoord. Bij een aanwijzend voornaamwoord wijs je het zelfstandig naamwoord eigenlijk aan. 


Voorbeelden

 • de jongen  - deze / die jongen
 • de avond   - deze / die avond
 • het meisje - dit / dat meisje
 • het huis    - dit / dat huis

Bij een de-woord gebruik je altijd deze of die.

 • de jongen 
 • deze jongen
 • die jongen

Bij een het-woord gebruik je altijd dit of dat.

 • het meisje
 • dit meisje
 • dat meisje


Oefen hier met het herkennen van aanwijzend voornaamwoorden of oefen met het invullen van het juiste zelfstandig naamwoord.


Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam