jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Het hulpwerkwoord: HWW (verbum auxiliare)

In een zin ga je eerst op zoek naar het zelfstandig werkwoord, alle andere werkwoorden in de zin zijn de hulpwerkwoorden. Het zijn 'de hulpjes'. De hulpwerkwoorden geven geen handeling aan in de zin. Er kunnen meerdere hulpwerkwoorden in een zin staan, maar er kan ook geen hulpwerkwoord in een zin staan.


Voorbeelden:

  • Ik loop naar de stad. (geen hulpwerkwoord in deze zin)
  • Ik ben naar de stad gelopen.
  • Ik heb gisteren een pizza gegeten.
  • Ik heb altijd al willen vliegen.Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.