jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

De persoonsvorm: pv 

Uitleg

De persoonsvorm is het belangrijkste onderdeel van redekundig ontleden. De Latijnse naam voor persoonsvorm is verbum finitum en de afkorting is pv.

Bij redekundig ontleden (zinsontleding, zinsdeelbenoeming) hak je een zin in stukjes en benoem je de zin per stukje. Bij zinsdeelbenoeming begin je altijd met het benoemen van de persoonsvorm. De persoonsvorm is altijd een werkwoord. Lees hier de uitleg over de spelling van de persoonsvorm.

De persoonsvorm in een zin kun je op drie manieren vinden:

 1. verander van tijd
 2. verander van aantal
 3. maak de zin vragend


1. Verander van tijd  

De eerste manier om de persoonsvorm in een zin te vinden is: verander van tijd. Wanneer je de zin in een andere tijd zet, verandert de persoonsvorm mee.

Voorbeeld:

 • Ik loop naar de stad. - Ik liep naar de stad.
  • loop wordt liep 
  • loop is de persoonsvorm

2. Verander van aantal

De tweede manier om de persoonsvorm in een zin te vinden is: verander van aantal. Wanneer je de zin verandert van aantal, verandert de persoonsvorm mee.

Voorbeeld:

 • Ik loop naar de stad. - Wij lopen naar de stad.
  • loop wordt lopen 
  • loop is de persoonsvorm

3. Maak de zin vragend

De derde manier om de persoonsvorm in een zin te vinden is: maak de zin vragend. Wanneer je de zin vragend maakt, is de persoonsvorm het eerste werkwoord.

Voorbeeld:

 • Ik loop naar de stad. - Loop ik naar de stad?
  • loop is het eerste werkwoord
  • loop is de persoonsvorm


Let op als de zin al een vraag is. Een vraag begint soms met een werkwoord, maar vaak niet. Let dus op dat een persoonsvorm altijd een werkwoord is!

Voorbeeld: 

 • Wanneer loop jij naar de stad?
 • Hoe ga jij naar de stad?

Oefen hier met het herkennen van de persoonsvorm.


Samengestelde zinnen

In een enkelvoudige zin staat één persoonsvorm, maar er zijn ook samengestelde zinnen. In samengestelde zinnen staan meer persoonsvormen. 

 • Op jufmelis.nl kun je veel leren over de persoonsvorm, omdat de uitleg op de site staat.


Oefen met het herkennen van hoofdzinnen en bijzinnen of oefen met het vinden van de persoonsvorm in samengestelde zinnenVoor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam