jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Algemene voorwaarden


Jufmelis.nl houdt ervan zaken niet moeilijker te maken dan nodig. Daarom zijn onze algemene voorwaarden ook zo eenvoudig mogelijk.


Abonnementen & betalingen

Abonnementen worden altijd voor een jaar afgesloten. Na het jaar wordt het niet automatisch verlengd. Abonnementen gaan in op het moment van aanvragen en worden geactiveerd op het moment dat de betaling binnen is. U krijgt per e-mail informatie over het aangevraagde abonnement. U dient hiervoor een juist e-mailadres op te geven. Communicatie over het abonnement kan alleen via e-mail en alleen vanaf het e-mailadres wat gebruikt is voor het aanvragen van het abonnement. U kunt op de volgende manieren betalen:


Vooraf overboeken:
U kunt het bedrag van uw bestelling overmaken aan Jufmelis.nl. Vermeld hierbij uw ordernummer dat u per e-mail van ons ontvangt.


Via iDEAL, de nieuwe gemakkelijke en veilige wijze van betalen.


Prijzen

Prijzen op de website van jufmelis.nl zijn altijd inclusief BTW en in euro's.


Dienstverlening & garanties

Jufmelis.nl doet haar uiterste best voor een correct functionerende website. Jufmelis.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het niet correct functioneren van de website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jufmelis.nl.


Indien u van mening bent dat u schade heeft geleden kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.


Indien Jufmelis.nl aansprakelijk is voor de schade dan zal maximaal het factuurbedrag vergoed worden.


Jufmelis.nl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan de abonnees. Jufmelis.nl garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.


Jufmelis.nl behoudt zich het recht voor om:

  • de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
  • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

Jufmelis.nl garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is.


Wet Kopen op afstand

Volgens de wet kopen op afstand, heeft u als koper 7 dagen bedenktijd en recht op ontbinding zonder opgaaf van reden. Indien u al heeft betaald, wordt het bedrag z.s.m. teruggestort op uw rekening en in ieder geval binnen 7 dagen. U kunt uw aankoop ontbinden door een e-mail te versturen aan: juf@jufmelis.nl


Problemen & klachten

Jufmelis.nl kijkt bij problemen naar ieder geval afzonderlijk en probeert een goede oplossing voor beide partijen te bereiken.

Indien er een probleem optreedt, moet u binnen 3 werkdagen via e-mail contact op nemen met Jufmelis.nl. Op deze Algemene Voorwaarden, abonnementen en (rechts)handelingen tussen jufmelis.nl en abonnee is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.


Laatste wijziging: 29 oktober 2009


Download de algemene voorwaarden hier.

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.