jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Vanaf nu is de jufmelis.nl zinsontleden app voor iPhone en iPad beschikbaar in de AppStore! Klik hier voor de app!

spelling: EI of IJ 4

Score

0%


1: Madelief en Marjolein zijn twee (m...sjes) en ze zaten in de (tr...n).

2: Een andere (r...ziger) zei tegen ze dat alle vogels in (m...) een (...) leggen.

3: De (m...den) (z...den) dat ze meer van (...sjes) houden dan van (...eren).

4: De (m...sjes) waren onderweg naar een (wedstr...d) schieten met (p...l) en boog.

5: Ze waren werkelijk erg zenuwachtig en ze (tw...felden) of ze wel op tijd zouden komen.

6: De (tr...n) had (namel...k) vertraging door een groot (karw...) aan het spoor.

7: Ze waren de rails aan het (r...nigen) en dat was (werkel...k) een hele klus.

8: Naar (aanl...ding) van het feit dat ze dus misschien te laat zouden komen, belden ze naar hun coach.

9: Gelukkig (z...) hij dat het niet zo erg was, (h...) was toch nog aan het wachten op een nieuw (tap...t) voor de (wedstr...dhal).

10: De meisjes waren erg opgelucht en (bl...) en gingen (vl...tig) (br...en) in de trein.

vorige oefening:
EI of IJ 3
volgende oefening:
EI of IJ 5

Oefeningen:

BNW

meervoud

u of uw

verkleinwoorden

samenstellingen

moeilijke woorden

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2014. Alle rechten voorbehouden.