jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spellingOefeningen:

BNW

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2014. Alle rechten voorbehouden.