jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Bijvoeglijk naamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: De rode auto staat in de straat.

2: De grappige man loopt op straat.

3: Het mooie meisje loopt op straat.

4: Ik loop door de lange straat.

5: De gouden ring ligt op straat.

6: De leuke jongen rent door de straat.

7: De mooie bloemen groeien niet in de straat.

8: De grote auto staat in de straat.

9: Het lieve kind loopt op de stoep.

10: Mooie auto's staan in de straat.

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord (adjectief)
volgende oefening:
Bijvoeglijk naamwoord 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2015. Alle rechten voorbehouden.