jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordsoorten: Woordsoortenmix KWW 2

Score

0%


In de onderstaande zinnen zijn sommige werkwoorden gemarkeerd. Geef aan wat voor soort werkwoord het is. Je kunt kiezen uit zelfstandig werkwoord of koppelwerkwoorden

1:
 • Ik
 • zou
 • graag
 • Samira
 • willen
 • heten
 • .
2:
 • Doreleen
 • is
 • juf.
3:
4:
 • Mijn
 • naam
 • is
 • Bond.
5:
 • Ik
 • heet
 • James.
6:
 • Ga
 • jij
 • hem
 • wakker
 • maken
 • ?
7:
 • Dagmar
 • heeft
 • een
 • prachtig
 • huis.
8:
 • Sonja
 • blijkt
 • een
 • wereldtalent.
9:
 • Fikkie
 • blijft
 • een
 • lieve
 • hond.
10:
 • De
 • hond
 • blijft
 • op
 • de
 • stoep.
vorige oefening:
Woordsoortenmix KWW 1
volgende oefening:
Woordsoortenmix KWW 3

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.