jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Te danken of te wijten?

Te danken en te wijten zeggen allebei waardoor iets is gekomen.
Te danken gebruik je als iets positiefs is en te wijten gebruik je bij iets ongunstigs (iets negatiefs).


Voorbeelden:

  • Zijn lage cijfers zijn te wijten aan zijn slechte concentratie.
  • Haar hoge cijfers heeft ze te danken aan haar geweldige inzet.


spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.