jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Als of dan?

Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan.
Na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als.


Voorbeelden:

  • Zij is groter dan ik.
  • Ik ben liever dan Sacha.
  • Ik ben even groot als Yael.
  • Bas is even slim als Mohammed.


spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.