jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: als of dan 1

Score

0%


1: even groot

2: kleiner

3: liever

4: mooier

5: even leuk

6: even verliefd

7: slimmer

8: dikker

9: beter

10: even goed

Uitleg over: als of dan
volgende oefening:
als of dan 2

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

dit of dat

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.