jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: NT2 meervoud in zinnen 2

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud. 

1: In alle huisjes branden de (haard)

2: De directeur sprak mooie (woord) tegen de nieuwe leerlingen.

3: Er is een leuk liedje over mannen met (baard).

4: Alle (docent) van de EOA, de eerste opvang anderstaligen, hadden heel veel zin in het nieuwe schooljaar.

5: Volgens mij hebben de (cursist) er ook heel veel zin in!

6: Vergeet niet alle (punt) te plaatsen.

7: Voor dit vak heb je twee (schrift) nodig.

8: De juf had heerlijke (koek) meegenomen voor de leerlingen.

9: Willen jullie de (fiets) in de fietsenstalling zetten?

10: Wil jij je (schoen) uittrekken en bij de deur zetten?

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud in zinnen 1
volgende oefening:
NT2 meervoud in zinnen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.