jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 meervoud in zinnen 2

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud. 

1: In alle huisjes branden de (haard)

2: De directeur sprak mooie (woord) tegen de nieuwe leerlingen.

3: Er is een leuk liedje over mannen met (baard).

4: Alle (docent) van de EOA, de eerste opvang anderstaligen, hadden heel veel zin in het nieuwe schooljaar.

5: Volgens mij hebben de (cursist) er ook heel veel zin in!

6: Vergeet niet alle (punt) te plaatsen.

7: Voor dit vak heb je twee (schrift) nodig.

8: De juf had heerlijke (koek) meegenomen voor de leerlingen.

9: Willen jullie de (fiets) in de fietsenstalling zetten?

10: Wil jij je (schoen) uittrekken en bij de deur zetten?

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
NT2 meervoud in zinnen 1
volgende oefening:
NT2 meervoud in zinnen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.